Zashtiti Gorata logo

Защити Гората

Приложението за подаване на сигнали за незаконни дейности в горите е съвместна инициатива на Гората.бг, Изпълнителна агенция по горите и Природен, целяща приобщаване на гражданското общество към каузата за опазването на горите и дивите животни в България.

Подаването на сигнали е много улеснено чрез конкретни указания за разпознаване на нарушенията (незаконна сеч, незаконен транспорт на дървесина, бракониерство и други) и чрез визуализиране на карта с координатни точки, информация за сигнала и за резултатите от извършените проверки.

Изтеглете мобилното ни приложение от тук

Можете да се свържете с нас на [email protected]