За приложението

Защити Гората

„Защити гората“ е лесно, интуитивно и ефективно приложение за подаване на сигнали от граждани относно съмнения за незаконни дейности в горите, което служи като връзка с Изпълнителна агенция по горите (ИАГ). Можете да се свържете с нас на [email protected]

Интерактивна карта
В картата се отбелязват гражданските сигнали за нарушения, като съдържанието на всеки от тях е публично достъпно.
Проследяване на сигнали
Във всеки един момент гражданите могат да видят състоянието на сигналите - кога и как протичат проверките от ИАГ.
Сигнализирайте директно на ИАГ
Вашите сигнали се препращат директно към служители на ИАГ, които ще извършат проверки по тях. За по-бързи и ефективни проверки на нарушения, се обадете и на телефон 112.
Обратна връзка
Когато за даден сигнал се извърши проверка, резултатът от нея се изпраща до подателя на сигнала заедно с отговор от ИАГ.
Различни видове сигнали
Съществуват четири различни категории нарушения - незаконна сеч, незаконен лов, незаконен транспорт и други нарушения.
Възможност за анонимни сигнали
Имате право да сигнализирате и анонимно. Анонимните сигнали обаче представляват значително по-нисък приоритет за ИАГ.