Отговор на ИАГ

Незаконно

Рег.№ на сигнала: РДГ14-5393/06.06.2022 г. - РДГ София

Проверяващ от ИАГ: инж. Десислава Христова 9 - главен горски инспектор при РДГ София

Сигналът e подаден на:

По сигнала започна проверка на:

Сигналът беше проверен на:

Адрес
Копривщица
Описание
В подотдели 9115 "б" и "в" на ДГС Пирдоп/Копривщица/ е установена прясна сеч без позволителни за сеч, прикрита като законна с пресни фалшиви горски марки с розов цвят. Пресни фалшиви розови марки са открити и в сечище 9108-н, с цел узаконяване на незаконна сеч. За да се респектира трайно фирмата-нарушител следва позволителните за сеч да бъдат прекратени, а складираната дървесина в гората конфискувана в размера на незаконната сеч с фалшиви марки. Следва да се проверят и съседните сечища на фирмата, държаща 70% от дърводобива в община Копривщица. Да се маркира по начин, който затруднява домаркирането!