Отговор на ИАГ

Незаконно

Рег.№ на сигнала: РДГ14-5394/06.06.2022 г. - РДГ София

Проверяващ от ИАГ: инж. Десислава Христова - главен горски инспектор при РДГ София

Сигналът e подаден на:

По сигнала започна проверка на:

Сигналът беше проверен на:

Адрес
Копривщица
Описание
В подотдел 9096-в на ДГС Пирдоп в общинска гора на Копривщица са установени отсечени буки без или с пресни неясни имитации на контролна горска марка, както и над 300 пл.м3 в повече над разрешения за добив обем от 1450 м3. За да се респектира фирмата, допуснала нарушенията, въпреки сериозни проверки 2021 г., следва позволителното за сеч да се прекрати, да се опишат като незаконни всички пъни с неясна свежа марка, и да се конфискуват всички над 300 пл.м3 дървесина, добити над разрешените обеми, което се води престъпление по чл.235 от НК. Следва да се проверят и съседните активни сечища.