Отговор на ИАГ

Незаконно

Рег.№ на сигнала: РДГ14-5397/06.06.2022 г. - РДГ София

Проверяващ от ИАГ: инж. Десислава Христова - главен горски инспектор при РДГ София

Сигналът e подаден на:

По сигнала започна проверка на:

Сигналът беше проверен на:

Адрес
Копривщица
Номер на превозно средство
СО0434СХ, СО0317СС, РА5065КР, РА6644ВК, СО8376ВТ
Описание
Моля да бъде извършена проверка за валиден достъп и функциониране на GPS-устройствата на всички товарни превозни средства, които транспортират дървесина през последните три месеца от обекти в община Копривщица на фирмата ДИП Богдан. При проверка за отдел 9071-н е установено извозване на 140 кубика, които не са отсечени в тази гора през годината, а от други насаждения в района. В отдели 9115-в, 9028-р и други (вкл. зем. земи) са установени незаконни сечи, дървесината от които също се изписва от други отдели или се превозва до клиентите с повторни курсове. Следва да бъдат проверени GPS-маршрутите за месец назад на всички камиони на фирмата, които са тръгвали от обекти с установени незаконни сечи.