Отговор на ИАГ

Незаконно

Рег.№ на сигнала: РДГ14-6895/19.07.2022 г. - РДГ София

Проверяващ от ИАГ: РДГ София

Сигналът e подаден на:

По сигнала започна проверка на:

Сигналът беше проверен на:

Адрес
Копривщица
Номер на превозно средство
СО0434СХ
Описание
Моля за спешна проверка на обекта по чл. 206 на ДИП Богдан в град Копривщица, та видеонаблюдението и на всички камиони и техните GPS, тъй като служители на общината установиха на момента на проверката в гората кражба с камион на близо 1000 кубика от подотдел 9096-в, извършвана през последните дни, включително в момента на проверката, но камионът разтовари и избяга. Дървесината от 1000 кубика е карана без билети, тъй като се извършва прокурорска проверка за нейното незаконно изсичане в повече на позволителното за сеч. Моля проверката да е от инспектори извън района с оглед на сериозните зависимости.