Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-9102/23.09.2022 г. - РДГ София

инж. Десислава Христова – главен ГИ в РДГ-София, инж. Васил Постолов – старши специалист ГИ в РДГ-София и Георги Тодоров - главен специалист ГИ в РДГ-София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подаден сигнал, чрез платформата „Защити гората”, регистриран в Регионална дирекция по горите София, с вх. № РДГ14-9102/23.09.2022 г., Ви информирам, че на 23.09.2022 г., служители на Изпълнителна агенция по горите са извършили проверка по изнесеното в сигнала. При проверката е установено, че за товарен автомобил с рег. № СО6491ВР има издаден превозен билет №7776/00110 от 23.09.2022 г. за транспортиране на 12,93 пл. куб. м. от дървесен вид бял бор. Билета е издаден от служител на ОП ,,Общинско лесничействоСамоков” на основание протокол за освидетелстване на сечището №0653452/05.08.2022 г. за подотдел 287 ,,ч”, земл. с. Бели Искър, общинска горска територия и е адресиран до обект по чл. 206 от ЗГ, собственост на фирма ,,Родопа Форест” ЕООД. Извършена е проверка в обекта, при която е констатирано, че от 53 броя секции на 4 метра има 49 броя от дървесен вид смърч (11,7 пл. куб. м.) и 4 броя от дървесен вид бял бор (1,22 пл. куб. м.). Съгласно протокола за освидетелстване на временен склад в обекта е налична дървесина само от дървесен вид бял бор. В хода на проверката е установено и, че устройството за позициониране и проследяване на движението (GPS) на товарния автомобил не предоставя данни за движението и местоположението си от 10.05.2022 г. За резултатите от проверката е съставен констативен протокол Серия ИАГ №153068/23.09.2022 г. като са дадени следните разпореждания: да бъде задържана дървесината; да бъде снето сведение от лицето издало превозния билет; да бъде съставен АУАН на собственика на товарния автомобил, вследствие на което е съставен АУАН Серия Р014 №101200/23.09.2022 г. и дървесината е задържана и оставена на съхранение с разписка за отговорно пазене на вещи Серия ИАГ №031408/23.09.2022 г. Проверката е извършена от инж. Димитър Керемидчиев – старши експерт в ИАГ и Неделчо Неделчев – главен специалист в ИАГ. На 29.09.2022 г. служители на Регионална дирекция по горите - София са извършили проверка в подотдел 287 ,,ч”, земл. с. Бели Искър, общинска горска територия, при която е установено следното: В подотдела е проведена отгледна сеч – пробирка с интензивност 15 %, предвидена по ГСП 2016 г. Не са установени прясно отрязани дървета. Има налична дървесина на временните складове в сечището от бял бор. На изнесения склад (с координати МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ 42.30450833333332, 23.55284666666664) няма налична дървесина, превозният билет (№7776/00110 от 23.09.2022 г.) е издаден от него. Във връзка с направените констатации е съставен констативен протокол Серия Р00 №012054/29.09.2022 г. с продължение Серия Р00 №012055/29.09.2022 г., като е дадено разпореждане да бъде съставен АУАН на лицето издало превозния билет, вследствие на което е съставен АУАН Серия Р014 №101284/30.09.2022 г.
Описание от потребител
Моля да бъде проверен камион на Родопа Форест, за който има издаден днес превозен билет за борова дървесина, а видимо от снимките към билета кара смърч: https://www.fotoregister.uzdp.bg/public/680058/ Моля дървесина в подотделите на фирмата с установена незаконна сеч да бъде конфискувана, а не извозвана и узаконявана с фалшиви превозни билети.
Номер на превозно средство
СО6491ВР
Административна област
-
Ширина (Latitude)
42.285961614783126
Дължина (Longitude)
23.56353593821134

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-9102/23.09.2022 г. - РДГ София

 • инж. Десислава Христова – главен ГИ в РДГ-София, инж. Васил Постолов – старши специалист ГИ в РДГ-София и Георги Тодоров - главен специалист ГИ в РДГ-София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,