Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като законен

Статус на сигнала
Законен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-10622/01.11.2022 г. - РДГ София

служители на РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подаден сигнал, чрез платформата „Защити гората”, регистрирани в РДГ София, с вх. No РДГ14-10622 от 01.11.2022 г., Ви информирам, че служители на РДГ София на 01.11.2022 г. са извършили проверка на мястото посочено в сигнала, което попада в подотдел 308 „ц”, землище на с. Осеновлаг, общ. Своге, ДГТ на ТП „ДГС Своге”, при която са установили следното: За подотдел 308 „ц” има издадено позволително No 0683645 от 29.08.2022 г. за извеждане на принудителна сеч с интензивност 100 % на площ 7.0 ха и очакван добив 499.00 пл. м3. Установено е, че насаждението е трайно ограничено на терен, има поставени информационни табели, пътищата на терен съответстват с посочените в технологичния план. Има оставени единични неотсечени здрави дървета. В сечището има неразкроена дървесина, както и такава наредена на фигури. Вършината не е събрана на купчини както е посочено в технологичния план, а е разпръсната площно по сечището. Извън границите на подотдел 308 „ц” не е констатирана сеч на немаркирани дървета. За извършената проверка е съставен констативен протокол Р00 No 011839/01.11.2022 г., отчетен с доклад с вх. No РДГ14-10684/02.11.2022 г. По време на извършване на проверките не са установени лица извършващи добив в насажденията.
Описание от потребител
Моля да бъде проверен подотдел 308-ц в ДГС Своге и да му бъде обезсилено позволителното за сеч, тъй като фирмата Експрес 79 ЕООД е оставена да сече стръмна борова гора със санитарна сеч 100%, като в горната част е останала здрава неотсечена гора със само 20-30% пречупени дървета! В тази част дървета и граници за 100% зони не са маркирани и фирмата сече здрави дървета незаконно без марки. Заснети са здрави цели зелени върхове на отсечени борове.. Безумно е заради единични пречупени дървета да се изсича почти на голо гора, която е повредена заради липса на отгледви сечи, и още години може да изпълнява основната си почвозащитна цел и да позволи на широколистните дървета да възобновят гората върху ерозиралия склон над селото. Това е престъпление срещу труда на хората, които са я залесили. Извозните пътища трябва да се възстановят до естествен ландшафт, тъй като целият склон е опасан от мрежа от пътища, вкл. вертикални с ерозионен риск. Път е прокаран незаконно и през частна гора 308-х.
Адрес
Осеновлаг
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.97624172829554
Дължина (Longitude)
23.522381620899743

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-10622/01.11.2022 г. - РДГ София

 • служители на РДГ София

  Сигналът беше потвърден като законен,