Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-1548/13.02.2023 г. - РДГ София

Кирил Даганов - гл. спец. ГИ при РДГ- София и Георги Генев - ст. спец. ГИ при РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подаден сигнал, чрез платформата „Защити гората”, регистриран в Регионална дирекция по горите София с вх. № РДГ14-1548/13.02.2023г., Ви информирам, че на 16.02.2023 г., служители на РДГ-София, са извършили проверка по изнесеното в сигнала. При проверката е установено следното: За подотдел 287 „ч” - ОГТ, намиращ се в землището на с. Бели Искър, общ. Самоков има издадено позволително за сеч №0702440/06.01.2023 г. При направения обход на сечището не е констатирана прясна сеч, поради наличието на снежна покривка, която е покрила пъните на отсечените дървета. По извозните пътища има следи от движение на горска техника, които водят от временните складове на сечището до тир станция. След направената проверка на товарните превозни средства посочени в сигнала се констатира, че едното превозно средство не е снабдено е GPS устройство, а на другите две (които са снабдени е GPS устройства), те нефункционират и няма данни за техните движения. На 16.02.2023 г. служители на РДГ София са извършили проверка на обект регистриран по чл. 206 от Закон за горите, където са констатирали следното: В обекта има изградена система за постоянно видеонаблюдение, но същата неотговаря на изискванията, като има прекъсвания. За гореописаните нарушения на Закона за горите има съставени 4 бр. АУАН.
Описание от потребител
Моля да проверите МПС, с които Родопа Форест ЕООД е транспортирало дървесина: с ТИР с рег.№СО8384АХ в периода 31.01-03.02.23 г.; от сечище до ТИР-станция с трактор с рег.№0000, както и с МПС с рег.№PA9914KH и №CO6491BP на дати 02.02-03.02.23 г., доколкото е установено, че: 1) Тракторът е без рег. номер, което означава, че е и без GSP-устройство. 2) Четирите курса на трактора и двата камиона от 02-03.02 са 50 пл.м3 от сечище 287-ч на Община Самоков до ТИР-станция, без да са налице последващи билети. 3) В същите дни „от склад“ са тръгнали три тира с рег.№СО8384АХ с 45 м3 ЕСД и 74 пл.м3 дърва, като последният месец не е карана дървесина в склада, и очевидно дървесината е тръгнала директно от гората (т.е. от ТИР-станцията). С цел установяване законността на превозваната с 3-те ТИР дървесина, моля за периода 30.01-03.02.23 г. да проверите GPS-следите на четирите МПС (8384, 0000, 9914, 6491), видео-наблюдението в склада, както и наличие на прясна сеч на 45 м3 ЕСД и 25 м3 д-ва в сечище 287-ч.
Адрес
Бели Искър
Номер на превозно средство
0000
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.30435834117069
Дължина (Longitude)
23.55270073584277

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-1548/13.02.2023 г. - РДГ София

 • Кирил Даганов - гл. спец. ГИ при РДГ- София и Георги Генев - ст. спец. ГИ при РДГ София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,