Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-10702/24.11.2023 г. - РДГ София

Десислава Христова – главен горски инспектор при РДГ-София и Георги Тодоров – главен горски инспектор при РДГ-София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Описание от потребител
Моля да се предприемат мерки от ИАГ-ЦА за прекратяване на схемата с непълни или фалшиви билети от цех. Моля за последните 4 седмици да се проверят наличните количества и записи от камери за всички доставки и експедирания на дървесина на Родопа Форест от ДГТ/ОГТ в Самоков до цеха на фирмата там, и от този цех до цехове в Ракитово, доколкото в билетите от цех не се изписват номера на първичните билети, не се изписва произхода на дървесината, което дава възможност на фирмата да кара крадена и незаконна дървесина от гората директно към Ракитово, като законната постъпва в цеха в Самоков. Отделно, снимка с 40 кубика на курс от 15.02.23 с максимално пълен теглич на същия камион показва, че или за Ракитово пътуват завишени количества, или общинското горско крие по 10 кубика на курс при експедиране. Моля да се проверят всички експедиции на община Самоков последния месец по отношение на тази фирма като обеми, както и сечищата, откъдето може да тръгва незаконна дървесина с фиктивни билети.
Адрес
Цеха на Родопа Форест в Самоков, и цехове на контрагенти в Ракитово.
Номер на превозно средство
СО8384АХ
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.303330316255405
Дължина (Longitude)
23.556736922803466

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-10702/24.11.2023 г. - РДГ София

 • Десислава Христова – главен горски инспектор при РДГ-София и Георги Тодоров – главен горски инспектор при РДГ-София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,