Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
11399/09.12.2021 г. РДГ София

инж. Десислава Христова – гл. горски инспектор при РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подаден анонимен сигнал, чрез платформата Защити гората, регистриран в РДГ София, с вх. № РДГ14-11399/09.12.2021 г., Ви информирам, че на 10.12.2021 г. служители на РДГ София са извършили документална проверка, при която е установено, че товарен автомобил, с рег. № СО2944ВТ на дата 08.12.2021 г. има издаден превозен билет № 6572/00381/08.12.2021 г., с направление от землището на с. Драгушиново до с. Доспей, общ. Самоков. Установен е собственикът на товарния автомобил, от който са изискани данни от устройството за позициониране и проследяване на движението на автомобила. Същите не са представени в РДГ София, поради нефункциониране на устройството, за което е съставен АУАН № 002613/10.12.2021 г.
Описание от потребител
Камион с рег номер СО2944ВТ превозва незаконен дървен материал.
Адрес
Мала църква
Номер на превозно средство
СО2944ВТ
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.2655612627987
Дължина (Longitude)
23.508177065969658

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  11399/09.12.2021 г. РДГ София

 • инж. Десислава Христова – гл. горски инспектор при РДГ София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,