Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като законен

Статус на сигнала
Законен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-8797/14.09.2022 г. - РДГ София

инж. Биляна Василева – главен експерт в РДГ-София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подаден сигнал, чрез платформата „Защити гората”, регистриран в Регионална дирекция по горите - София, с вх. № РДГ14-8797/14.09.2022 г., Ви информирам, че на 15.09.2022 г. служител на РДГ София е извършил проверка, при която е установено следното: На дата 13.09.2022 г. за посоченото в сигнала превозно средство с рег. № СO8546СК има издаден превозен билет № 6576/00097 от 13.09.2022 г., издаден в 17:20 ч. за транспорт на 29 пр. м 3 .
Описание от потребител
Съмнителен транспорт на дървесина.
Адрес
Самоков
Номер на превозно средство
СО8546СК
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.346228554464275
Дължина (Longitude)
23.56070238458365

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-8797/14.09.2022 г. - РДГ София

 • инж. Биляна Василева – главен експерт в РДГ-София

  Сигналът беше потвърден като законен,