Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-8988/20.09.2022 г. - РДГ София

инж. Десислава Христова – главен горски инспектор при РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подаден сигнал, чрез платформата „Защити гората”, регистриран в Регионална дирекция по горите (РДГ) София, с вх. № РДГ14-8988/20.09.2022 г., Ви информирам, че на 27.09.2022 г. служители на РДГ София са извършили проверка на мястото посочено в сигнала, попадащо в горска територия собственост на Община Самоков, но не са установили лица извършващи дърводобив. Въпросната горска територия е в близост до квартал с жители с нисък социален статус и въпреки осигурени дежурства на служители на ОП ОЛ Самоков, се регистрират редовни набези. От началото на годината от служители на Община Самоков са съставени констативни протоколи, с които е установена сеч на общо 30 бр. дървета от дървесен вид смърч, немаркирани с КГМ. За извършената проверка е съставен констативен протокол. Проверката е извършена от – главен горски инспектор при РДГ София. Само за един ден са съставени девет акта в района на гр. Самоков при съвместна акция на Регионална дирекция по горите - София и МВР. Проверката е извършена на 21 септември като обхваща обекти за складиране, за добив на дървесина, превозни средства, транспортиращи дървесина.
Описание от потребител
Всеки ден се секът трупи и никои не взима мерки
Адрес
Срещу сметището в Самоков
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.352675
Дължина (Longitude)
23.5808933

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-8988/20.09.2022 г. - РДГ София

 • инж. Десислава Христова – главен горски инспектор при РДГ София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,